Promaco - Project Management Consulting

Vzdělávání

Vzdělání je souhrn znalostí, které získáváme pomocí vzdělávání, výuky a studia specifických vědomostí. Původ slova vzdělání - "edukace" odkrývá 1 teorii její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících "vedení ven" nebo "vedení vpřed" s možnými implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů.

Vzdělávání


V rámci vzdělávacích aktivit Vám můžeme nabídnout:

  • přípravu a realizaci vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku získávání dotací z programů EU
  • kurzy projektového managementu a řízeníCertifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 777 214 093
E-mail: jiri.kocanek@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151