Promaco - Project Management Consulting

Výběrová řízení

Nabízíme Vám rovněž kompletní servis při realizaci výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách, příp. také provedení zadávacího řízení dle pravidel jednotlivých Operačních programů.

Výběrová řízení


Naše služby zahrnují především:

  • organizaci zadávacího řízení
  • spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace a zadávacích podmínek
  • vyhotovení oznámení o zadání veřejné zakázky
  • administrativní a organizační zajištění průběhu vlastní soutěže
  • vyhodnocení zadávacího řízení
  • přípravu smlouvy pro vítěze vzešlého z výběrového řízeníCertifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 777 214 093
E-mail: jiri.kocanek@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151