Promaco - Project Management Consulting

Dotační management EU

Řízení projektů financovaných z EU je administrativně velice náročné. Navíc personál vyčleněný na správu projektu nepřináší realizátorovi projektu žádnou přidanou hodnotu. Jedná se tedy o službu, kterou lze v plném rozsahu zajistit externími službami (outsourcing).

Dotační management EU

Řízení projektů financovaných z EU je administrativně velice náročné. Navíc personál vyčleněný na správu projektu nepřináší realizátorovi projektu žádnou přidanou hodnotu. Jedná se tedy o službu, kterou lze v plném rozsahu zajistit externími službami (outsourcing).

Naším cílem je pomoci Vám se zajištěním řádného finančního a ekonomického řízení projektu a zcela zabezpečit dodržování podmínek platných pro jednotlivé Operační programy.


V rámci řízení projektů financovaných z fondů EU nabízíme především tyto služby:

  • zpracování monitorovacích, etapových a průběžných zpráv
  • zpracování závěrečné zprávy
  • finanční řízení projektu, vč. administrativy
  • přípravu a zajištění publicity projektu
  • koordinaci činností jednotlivých partnerů (expertů)
  • přípravu poptávkových a výběrových řízení
  • komunikaci s dodavateli
  • svolávání a vedení pravidelných projektových porad
  • zabezpečení souvisejících právních a ekonomických služebCertifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 777 214 093
E-mail: jiri.kocanek@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151