Promaco - Project Management Consulting

Fondy EU

Naši zaměstnanci i externí spolupracovníci se zaměřují na zpracovávání projektů do všech Operačních programů a posléze se spolupodílí i na jejich řízení. Partnery naší společnosti jsou podnikatelé, neziskové organizace, státní správa a samospráva.

Fondy EU

Naši zaměstnanci i externí spolupracovníci se zaměřují na zpracovávání projektů do všech Operačních programů a posléze se spolupodílí i na jejich řízení. Partnery naší společnosti jsou podnikatelé, neziskové organizace, státní správa a samospráva.


Mezi komplexní služby pro předkladatele projektů patří:

  • vyhledání vhodné podpory (dotačního titulu)
  • kontaktování partnerů (networking) projektu – vysoké školy, výzkumná pracoviště, podnikatelské subjekty apod.
  • zpracování kompletních projektů, vč. žádosti a příloh do evropských, národních a regionálních dotačních programů
  • vypracování základní či rozšířené studie proveditelnosti
  • zpracování finanční analýzy projektu a všech ekonomických částí žádosti, vč. příloh
  • vyplnění elektronických žádostí, vč. povinných příloh, pomoc při zajištění financování
  • součinnost při obstarávání některých povinných příloh (např. studie EIA)
  • zpracování Cost Benefit analýzy dle metodiky MMR i Evropské komise
  • poradenství a konzultační služby při přípravě projektůCertifikát

Promaco Consulting, s. r. o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 777 214 093
E-mail: jiri.kocanek@promaco.cz
IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151